Política de Privadesa

DELEGACIÓ DE LA PROTECCIÓ DE DADES

Per exercir els drets d'accés, rectificacions, supressió, oposició, portabilitat i limitacions i per a qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les seves dades les persones interessades es poden posar en contacte amb el responsable de la Protecció de Dades de Virus Cultural. Les dades de contacte del responsable de la Protecció de Dades són les següents:

AVÍS DE PRIVACITAT PER LA CREACIÓ DE COMPTES.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

La finalitat és permetre a l'interessat accedir com a usuari registrat a la web i / o aplicació mòbil de Virus Cultural, així com prestar adequadament els serveis que sol·liciti a través d'aquests mitjans, donar compliment als requisits de facturació, comptabilitat i auditoria del web, realitzar anàlisis estadístiques i verificar targetes de crèdit i altres targetes de pagament.

Així mateix, sempre que l'afectat doni el seu consentiment, les dades també es podran utilitzar per a realitzar comunicacions comercials per mitjans electrònics (e-mail, app o navegador web) sobre altres productes de VirusCultural i que es consideren d’interès de l'usuari. En aquest sentit, i amb l'objectiu d'oferir informació comercial personalitzada, la plataforma viruscultural.cat compta amb algoritmes que permeten la presa de decisions automatitzades amb les següents finalitats:

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades, així com l'activitat de l'usuari, es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la supressió de la informació.

S'entén per activitat de l'usuari les compres, reserves o recerques realitzades a través de la plataforma de la Virus Cultural.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de l'interessat, així com l'execució d'un contracte de compravenda de serveis en el cas de realitzar compres a través de la nostra plataforma.

L'oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se sol·licita, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni la prestació del servei sol·licitat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades podran ser comunicades als proveïdors dels serveis que l'afectat la person compra a a través de DDGS. Els esmentats proveïdors poden ser persones individuals, empreses o associacions.

Virus Cultural contracta la seva infraestructura virtual segons un model de "computació en el núvol" a través de diferents proveïdors ubicats dins i fora de la UE. Els proveïdors de fora de la UE compleixen amb el framework "E.U-US Privacy Shield": Google LLC, Amazon Web Services, Inc., Selligent, Inc ..

Així mateix, Virus Cultural realitza la gestió de cobraments mitjançant entitats bancàries i passarel·les de gestió de pagaments, pel que podran comunicar-se dades a aquestes entitats amb la finalitat de gestionar el cobrament dels serveis contractats.

No es preveuen altres comunicacions de dades, tret que siguin necessàries per donar compliment a una obligació legal.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre sí a Virus Cultural estem tractant dades personals que els concerneixin o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Virus Cultural deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable.

Com es poden exercir els drets?

Mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a VirusCultural, carrer Mossèn Juliana 22, 08027 de Barcelona.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considera que els seus drets no s'han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

AVÍS DE PRIVACITAT PER A COMPRES

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

La finalitat és permetre a l'interessat accedir com a usuari registrat a la web i / o aplicació mòbil de Virus Cultural, així com prestar adequadament els serveis que sol·liciti a través d'aquests mitjans, donar compliment als requisits de facturació, comptabilitat i auditoria del web, realitzar anàlisis estadístiques i verificar targetes de crèdit i altres targetes de pagament.

Així mateix, sempre que l'afectat doni el seu consentiment, les dades també es podran utilitzar per a realitzar comunicacions comercials per mitjans electrònics (e-mail, app o navegador web) sobre altres productes de VirusCultural i que es consideren d’interès de l'usuari. En aquest sentit, i amb l'objectiu d'oferir informació comercial personalitzada, la plataforma viruscultural.cat compta amb algoritmes que permeten la presa de decisions automatitzades amb les següents finalitats:

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades, així com l'activitat de l'usuari, es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la supressió de la informació.

S'entén per activitat de l'usuari les compres, reserves o recerques realitzades a través de la plataforma de la Virus Cultural.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de l'interessat, així com l'execució d'un contracte de compravenda de serveis en el cas de realitzar compres a través de la nostra plataforma.

L'oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se sol·licita, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni la prestació del servei sol·licitat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades podran ser comunicades als proveïdors dels serveis que l'afectat la person compra a a través de DDGS. Els esmentats proveïdors poden ser persones individuals, empreses o associacions.

Virus Cultural contracta la seva infraestructura virtual segons un model de "computació en el núvol" a través de diferents proveïdors ubicats dins i fora de la UE. Els proveïdors de fora de la UE compleixen amb el framework "E.U-US Privacy Shield": Google LLC, Amazon Web Services, Inc., Selligent, Inc ..

Així mateix, Virus Cultural realitza la gestió de cobraments mitjançant entitats bancàries i passarel·les de gestió de pagaments, pel que podran comunicar-se dades a aquestes entitats amb la finalitat de gestionar el cobrament dels serveis contractats.

No es preveuen altres comunicacions de dades, tret que siguin necessàries per donar compliment a una obligació legal.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre sí a Virus Cultural estem tractant dades personals que els concerneixin o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Virus Cultural deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable.

Com es poden exercir els drets?

Mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a VirusCultural, carrer Mossèn Juliana 22, 08027 de Barcelona.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considera que els seus drets no s'han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

AVÍS DE PRIVACITAT PER SUBSCRIPCIÓ A BUTLLETINS

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

La finalitat és permetre a l'interessat accedir com a usuari registrat a la web i / o aplicació mòbil de Virus Cultural, així com prestar adequadament els serveis que sol·liciti a través d'aquests mitjans, donar compliment als requisits de facturació, comptabilitat i auditoria del web, realitzar anàlisis estadístiques i verificar targetes de crèdit i altres targetes de pagament.

Així mateix, sempre que l'afectat doni el seu consentiment, les dades també es podran utilitzar per a realitzar comunicacions comercials per mitjans electrònics (e-mail, app o navegador web) sobre altres productes de VirusCultural i que es consideren d’interès de l'usuari. En aquest sentit, i amb l'objectiu d'oferir informació comercial personalitzada, la plataforma viruscultural.cat compta amb algoritmes que permeten la presa de decisions automatitzades amb les següents finalitats:

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades, així com l'activitat de l'usuari, es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la supressió de la informació.

S'entén per activitat de l'usuari les compres, reserves o recerques realitzades a través de la plataforma de la Virus Cultural.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de l'interessat, així com l'execució d'un contracte de compravenda de serveis en el cas de realitzar compres a través de la nostra plataforma.

L'oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se sol·licita, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni la prestació del servei sol·licitat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades podran ser comunicades als proveïdors dels serveis que l'afectat la person compra a a través de DDGS. Els esmentats proveïdors poden ser persones individuals, empreses o associacions.

Virus Cultural contracta la seva infraestructura virtual segons un model de "computació en el núvol" a través de diferents proveïdors ubicats dins i fora de la UE. Els proveïdors de fora de la UE compleixen amb el framework "E.U-US Privacy Shield": Google LLC, Amazon Web Services, Inc., Selligent, Inc ..

Així mateix, Virus Cultural realitza la gestió de cobraments mitjançant entitats bancàries i passarel·les de gestió de pagaments, pel que podran comunicar-se dades a aquestes entitats amb la finalitat de gestionar el cobrament dels serveis contractats.

No es preveuen altres comunicacions de dades, tret que siguin necessàries per donar compliment a una obligació legal.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre sí a Virus Cultural estem tractant dades personals que els concerneixin o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Virus Cultural deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable.

Com es poden exercir els drets?

Mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a VirusCultural, carrer Mossèn Juliana 22, 08027 de Barcelona.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considera que els seus drets no s'han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

AVÍS DE PRIVACITAT PER A OPINIONS

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

La finalitat del tractament és publicar al web VirusCultural.cat així com en l'aplicació mòbil, en cas que n’hi hagi, l'opinió que l'usuari proporcioni respecte a serveis que s'ofereixen a la pàgina web de Virus Cultural, juntament amb el nom, cognoms i fotografia (dades que consten en el seu perfil de l'usuari o que l'usuari proporciona a Virus Cultural amb l'objecte que es pugui publicar la seva opinió).

Qualsevol persona que navegui a la pàgina web o mitjançant l'app de Virus Cultural tindrà accés a l'opinió publicada, i qualsevol altre usuari podrà fer comentaris respecte a aquesta opinió.

Així mateix, també es recomanarà als usuaris de Virus Cultural la lectura de les opinions publicades, les quals podran ser remeses a través de, per exemple, les newsletters.

L'usuari assumeix que és la seva responsabilitat la publicació de fotografies i opinions respectant la normativa vigent i els drets de qualsevol tercer. Conseqüentment, l'usuari exonera de forma expressa a Virus Cultural respecte a qualsevol dany o perjudici derivat de l'incompliment de la present clàusula.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades, així com l'activitat de l'usuari, es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la supressió de la informació. No s'ha establert cap termini de caducitat de les opinions, de manera que poden ser visible per temps indefinit.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de l'interessat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades podran ser comunicades als proveïdors dels serveis que l'afectat la person compra a a través de DDGS. Els esmentats proveïdors poden ser persones individuals, empreses o associacions.

Virus Cultural contracta la seva infraestructura virtual segons un model de "computació en el núvol" a través de diferents proveïdors ubicats dins i fora de la UE. Els proveïdors de fora de la UE compleixen amb el framework "E.U-US Privacy Shield": Google LLC, Amazon Web Services, Inc., Selligent, Inc ..

Així mateix, Virus Cultural realitza la gestió de cobraments mitjançant entitats bancàries i passarel·les de gestió de pagaments, pel que podran comunicar-se dades a aquestes entitats amb la finalitat de gestionar el cobrament dels serveis contractats.

No es preveuen altres comunicacions de dades, tret que siguin necessàries per donar compliment a una obligació legal.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre sí a Virus Cultural estem tractant dades personals que els concerneixin o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Virus Cultural deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable.

Com es poden exercir els drets?

Mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a VirusCultural, carrer Mossèn Juliana 22, 08027 de Barcelona.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considera que els seus drets no s'han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

AVÍS DE PRIVACITAT PER A PROVEÏDORS

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

La finalitat del tractament és la gestió de clients, proveïdors, comptable, fiscal i administrativa.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució del contracte que regula la relació comercial entre Virus Cultural i el proveïdor.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades podran ser comunicades a:

Bancs i caixes d'estalvis, per a realitzar cobraments i pagaments

Administració Tributària, per a complir obligacions fiscals

Virus Cultural contracta la seva infraestructura virtual segons un model de "computació en el núvol" a través de diferents proveïdors ubicats dins i fora de la UE. Els proveïdors de fora de la UE compleixen amb el framework "E.U-US Privacy Shield": Google LLC, Amazon Web Services, Inc., Selligent, Inc ..

Així mateix, Virus Cultural realitza la gestió de cobraments mitjançant entitats bancàries i passarel·les de gestió de pagaments, pel que podran comunicar-se dades a aquestes entitats amb la finalitat de gestionar el cobrament dels serveis contractats.

No es preveuen altres comunicacions de dades, tret que siguin necessàries per donar compliment a una obligació legal.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre sí a Virus Cultural estem tractant dades personals que els concerneixin o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Virus Cultural deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable.

Com es poden exercir els drets?

Mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a VirusCultural, carrer Mossèn Juliana 22, 08027 de Barcelona.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considera que els seus drets no s'han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

AVÍS DE PRIVACITAT PER A L’ATENCIÓ AL CLIENT

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

La finalitat del tractament és atendre les consultes i reclamacions rebudes, així com altres peticions.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades proporcionades es conservaran un mínim de 5 anys i mentre l'afectat no sol·liciti la supressió de la informació.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de l'interessat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

En el cas de les reclamacions, les dades podran ser comunicades a tercers involucrats en les mateixes, així com a agències, associacions o organismes de defensa del consumidor.

Virus Cultural contracta la seva infraestructura virtual segons un model de "computació en el núvol" a través de diferents proveïdors ubicats dins i fora de la UE. Els proveïdors de fora de la UE compleixen amb el framework "E.U-US Privacy Shield": Google LLC, Amazon Web Services, Inc., Selligent, Inc ..

Així mateix, Virus Cultural realitza la gestió de cobraments mitjançant entitats bancàries i passarel·les de gestió de pagaments, pel que podran comunicar-se dades a aquestes entitats amb la finalitat de gestionar el cobrament dels serveis contractats.

No es preveuen altres comunicacions de dades, tret que siguin necessàries per donar compliment a una obligació legal.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre sí a Virus Cultural estem tractant dades personals que els concerneixin o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Virus Cultural deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable.

Com es poden exercir els drets?

Mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a VirusCultural, carrer Mossèn Juliana 22, 08027 de Barcelona.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considera que els seus drets no s'han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.