Condicions Generals

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: l'entitat titular de www.viruscutural.cat i www.viruscultural.com és l'empresa ARCAEDRO 2014 SL amb domicili a aquests efectes al carrer Mossèn Juliana 22, baixos, 08027 Barcelona, número de CIF: B66232331, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 44207, Foli 95, Full B449643. Correu electrònic de contacte: info@viruscultural.cat del lloc web. Telèfon de contacte 933 513 684.

2. Condicions generals de contractació entre viruscultural.cat i l'usuari:

L'usuari declara que és major d'edat (major de 18 anys) i disposa de capacitat legal necessària per contractar els serveis oferts pels proveïdors al web www.viruscultural.cat d'acord amb les condicions més baix desglossades, les quals declara comprendre i acceptar.

En el cas de contractació per menors d'edat, es requereix l'autorització dels pares o tutors per poder gaudir del servei contractat. L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades proporcionades a viruscultural.cat en el procés de reserva.

L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts en el nostre lloc web de conformitat amb la Llei i els termes i condicions generals i particulars dels serveis que ofereix www.viruscultural.cat en cada moment, i no podrà emprar per a:

Cessió d'informació: contractem a proveïdors de serveis per dur a terme la prestació dels serveis que oferim a la nostra pàgina web. Podem compartir les seves dades personals amb aquests proveïdors de serveis d'acord amb obligacions de confidencialitat compatibles amb aquesta Política de Protecció de Dades, i amb la condició que els tercers utilitzin les seves dades personals únicament pel nostre compte i d'acord amb les nostres instruccions.