gestió del canvi

La Consultoria de Gestió del Canvi Organitzacional exerceix un paper fonamental en el disseny, la implementació i el seguiment d’estratègies efectives per facilitar processos de canvi dins les organitzacions. El seu objectiu principal és assegurar una transició fluida i reeixida, minimitzant-ne la resistència i maximitzant l'adopció de noves pràctiques, tecnologies o estructures.


1. Anàlisi de Context Organitzacional 


2. Desenvolupament d'Estratègies de Canvi


3. Gestió de Stakeholders


4. Implementació i execució


5. Monitorització i avaluació